Konsulting strategiczny

DIAGNOZA SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII DZIAŁANIA TO JEDNO Z KLUCZOWYCH WYZWAŃ PRZED JAKIMI STAJE KADRA ZARZĄDZAJĄCĄ Pomagając naszym klientom wykonujemy: Audyty strategiczne – kompleksowa lub selektywna oceny realizacji strategii przedsiębiorstw w kontekście uwarunkowań rynkowych oraz ich wewnętrznego potencjału, Due dilligence rynkowe, finansowe, strategiczne – w tym na potrzeby nadzoru właścicielskiego oraz procesów fuzji […]

Analizy ekonomiczne i rynkowe

ZNAJOMOŚĆ TRENDÓW RYNKOWYCH, STRUKTURY SEKTORÓW I ZDOLNOŚĆ DO PRZEWIDYWANIA ZMIAN GOSPODARCZYCH TO WARUNEK PODEJMOWANIA SKUTECZNYCH DECYZJI GOSPODARCZYCH ZARÓWNO DLA PRZEDSIĘBIORSTW JAK I PODMIOTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO Pomagając naszym klientom wykonujemy: Pogłębione analizy procesów ekonomicznych, Prognozy rynkowe dotyczące trendów makroekonomicznych i sektorowych, Analizy konkurencji i benchmarking przedsiębiorstw.

Wyceny przedsiębiorstw i aktywów

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA, JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI CZY AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH TO DZIAŁANIE PRZEPROWADZANE NA KAŻDYM ETAPIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA I TOWARZYSZĄCE KLUCZOWYM DECYZJOM DOTYCZĄCYM JEGO PRZYSZŁEGO ROZWOJU Pomagając naszym klientom wykonujemy: Wyceny przedsiębiorstw, Wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Wyceny start-upów, Wyceny aktywów niematerialnych.