Konsulting strategiczny

DIAGNOZA SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII DZIAŁANIA TO JEDNO Z KLUCZOWYCH WYZWAŃ PRZED JAKIMI STAJE KADRA ZARZĄDZAJĄCĄ Pomagając naszym klientom wykonujemy: Audyty strategiczne – kompleksowa lub selektywna oceny realizacji strategii przedsiębiorstw w kontekście uwarunkowań rynkowych oraz ich wewnętrznego potencjału, Due dilligence rynkowe, finansowe, strategiczne – w tym na potrzeby nadzoru właścicielskiego oraz procesów fuzji […]

Analizy ekonomiczne i rynkowe

ZNAJOMOŚĆ TRENDÓW RYNKOWYCH, STRUKTURY SEKTORÓW I ZDOLNOŚĆ DO PRZEWIDYWANIA ZMIAN GOSPODARCZYCH TO WARUNEK PODEJMOWANIA SKUTECZNYCH DECYZJI GOSPODARCZYCH ZARÓWNO DLA PRZEDSIĘBIORSTW JAK I PODMIOTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO Pomagając naszym klientom wykonujemy: Pogłębione analizy procesów ekonomicznych, Prognozy rynkowe dotyczące trendów makroekonomicznych i sektorowych, Analizy konkurencji i benchmarking przedsiębiorstw.

Wyceny przedsiębiorstw i aktywów

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA, JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI CZY AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH TO DZIAŁANIE PRZEPROWADZANE NA KAŻDYM ETAPIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA I TOWARZYSZĄCE KLUCZOWYM DECYZJOM DOTYCZĄCYM JEGO PRZYSZŁEGO ROZWOJU Pomagając naszym klientom wykonujemy: Wyceny przedsiębiorstw, Wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Wyceny start-upów, Wyceny aktywów niematerialnych.

Misja

Misją SEENDICO jest wspieranie kadry menedżerskiej w podejmowaniu decyzji i wdrażaniu strategii wzmacniających przewagę konkurencyjną oraz wartość organizacji. Misję tę realizujemy przez wykonywanie analiz rynków i konkurencji, analiz makroekonomicznych i sektorowych oraz konsulting strategiczny. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia naszego zespołu, w skład którego wchodzą eksperci łączący wiedzę teoretyczną ze zdobytym doświadczeniem praktycznym. W sposób […]

O spółce

SEENDICO Doradcy działa w formie spółki jawnej z siedzibą w Warszawie. Spółka powstała w 2009 roku i specjalizuje się w wykonywaniu analiz rynków i konkurencji oraz analiz ekonomicznych. Od początku powstania dzięki współpracy z naukowcami i ekspertami z najlepszych ośrodków badawczych w Polsce i za granicą SEENDICO dostarcza najwyższej klasy ekspertyzy dotyczące różnorodnych zagadnień gospodarczych. SEENDICO świadczy […]

Zarząd

PROF. MARIUSZ-JAN RADŁO Partner zarządzający SEENDICO. Profesor nadzwyczajny nauk ekonomicznych SGH w Warszawie. Jest kierownikiem Zakładu Globalnych Współzależności Gospodarczych w Instytucie Gospodarki Światowej SGH oraz kierownikiem Podyplomowych Studiów Zarządzania Miastem i Polityki Miejskiej SGH.  Wykładowca akademicki w obszarach fuzji i przejęć oraz zarządzania ryzykiem. Autor wielu publikacji z zakresu ekonomii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Był […]