Wyceny przedsiębiorstw i aktywów

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA, JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI CZY AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH TO DZIAŁANIE PRZEPROWADZANE NA KAŻDYM ETAPIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA I TOWARZYSZĄCE KLUCZOWYM DECYZJOM DOTYCZĄCYM JEGO PRZYSZŁEGO ROZWOJU Pomagając naszym klientom wykonujemy: Wyceny przedsiębiorstw, Wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Wyceny start-upów, Wyceny aktywów niematerialnych.