Wyceny przedsiębiorstw i aktywów

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA, JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI CZY AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH TO DZIAŁANIE PRZEPROWADZANE NA KAŻDYM ETAPIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA I TOWARZYSZĄCE KLUCZOWYM DECYZJOM DOTYCZĄCYM JEGO PRZYSZŁEGO ROZWOJU

Pomagając naszym klientom wykonujemy:

  • Wyceny przedsiębiorstw,
  • Wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  • Wyceny start-upów,
  • Wyceny aktywów niematerialnych.