Zarząd

PROF. MARIUSZ-JAN RADŁO

Partner zarządzający SEENDICO. Profesor nadzwyczajny nauk ekonomicznych SGH w Warszawie. Jest kierownikiem Zakładu Globalnych Współzależności Gospodarczych w Instytucie Gospodarki Światowej SGH oraz kierownikiem Podyplomowych Studiów Zarządzania Miastem i Polityki Miejskiej SGH.  Wykładowca akademicki w obszarach fuzji i przejęć oraz zarządzania ryzykiem. Autor wielu publikacji z zakresu ekonomii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem.

Był wicedyrektorem ds. naukowych Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, kierownik grantów Narodowego Centrum Nauki. Brał udział w wielu projektach z zakresu ekonomii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem.

Realizował projekty doradcze m.in. dla Totalizatora Sportowego, PLL LOT S.A., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Business Software Alliance, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju, Kancelarii Prezydenta RP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, a także licznych podmiotów sektora prywatnego. Ekspert Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle opracowujący opinie w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw dla celów postępowań sądowych i śledztw.

email: mjradlo(at)seendico.com

DR DOROTA CIESIELSKA-MACIĄGOWSKA

Partner zarządzający SEENDICO. Doktor nauk ekonomicznych , pracownik naukowy w Instytucie Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  Kierowała grantem Narodowego Centrum Nauki. Wykładowca akademicki w obszarach strategii biznesowych, wyceny przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych.

Realizowała projekty doradcze m.in. dla ZAK S.A., Totalizatora Sportowego, PLL LOT S.A., e-point S.A., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Business Software Alliance, Elproma Elektronika, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, jednostek samorządu terytorialnego, a także wielu podmiotów sektora prywatnego. Brała udział w wielu projektach badawczych i konsultingowych, w tym w szczególności w obszarze wycen i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ekspert Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle opracowujący opinie w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw dla celów postępowań sądowych i śledztw.

email: daciesielska(at)seendico.com