LPNT

SEENDICO w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A.

Opracowanie planu usprawnienia pracy Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. było efektem prac SEENDICO wykonanych w ramach projektu MITKE (Managing the Industrial Territory in the Knowledge Era – Zarządzanie Obszarami Przemysłowymi w Dobie Wiedzy) realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wraz z partnerami z innych krajów UE.

SEENDICO w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A.Projekt został wykonany zgodnie z metodologią MITKE. Zgodnie z jej założeniami w trakcie opracowania planu usprawnienia działania Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. wykorzystano metodę macierzy logicznej. W jej ramach SEENDICO, jako moderator dyskusji interesariuszy LPNT S.A. dokonało identyfikacji i analizy wyzwań stojących przez LPNT oraz zaplanowało wdrożenie działań mających na celu usprawnienie działania Parku.

Wśród interesariuszy LPNT S.A., biorących udział w projekcie, znaleźli się przedstawiciele firm działających w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A., lubelskich wyższych uczelni, instytucji otoczenia biznesu, parków przemysłowych, ewentualnych przyszłych najemców LPNT – potencjalnych klientów inwestora oraz aniołów biznesu.