przemysł maszynowy i motoryzacyjny

Branże przyszłości Śląska: transport oraz przemysł maszynowy regionu

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy realizację projektu pt. Branże przyszłości o potencjale pobudzenia rozwoju technologicznego województwa śląskiego, z uwzględnieniem potencjału innowacyjnego sektorów tradycyjnych – transport oraz przemysł maszynowy regionu dla województwa śląskiego.

Badanie przeprowadziliśmy w związku z pracami nad aktualizacją Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020. Głównym celem badania było zdiagnozowanie i uszczegółowienie obszarów technologicznych dotyczących: logistyki i transportu (w tym szczególnie infrastruktury transportowej), przemysłu maszynowego oraz przemysłu motoryzacyjnego regionu.

W wyniku przeprowadzonej analizy i diagnozy obszaru technologicznego logistyka i transport wyszczególnione zostały 33 technologie. Wskazano jednocześnie, że praktycznie wszystkie zidentyfikowane technologie należy objąć akwizycją technologiczną na rzecz dywersyfikacji. Wynika z tego, że cechują się one wysokim poziomem współzależności z innymi kluczowymi technologiami regionu i mają one charakter egzogeniczny.

Z kolei w obszarze technologii w przemyśle maszynowym zaproponowano rozszerzenie istniejącego już katalogu technologii o kilkanaście nowych. Wyodrębniono także technologie odnoszące się do przemysłu motoryzacyjnego. W trakcie analiz wskazano, że większość technologii należących do omawianych obszarów ma charakter węzłowy, a zalecane orientacje strategiczne w odniesieniu do tych technologii to przede wszystkim akwizycja technologiczna na rzecz dywersyfikacji oraz akwizycja technologiczna na rzecz doskonałości.

Cały raport był podstawą sformułowania szczegółowych rekomendacji dla regionalnej polityki rozwojowej w województwie śląskim.