Konsulting strategiczny

DIAGNOZA SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII DZIAŁANIA TO JEDNO Z KLUCZOWYCH WYZWAŃ PRZED JAKIMI STAJE KADRA ZARZĄDZAJĄCĄ Jesteśmy dostawcą usług konsultingu strategicznego i oferujemy kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorstw. Nasza oferta obejmuje w szczególności audyty strategiczne, rynkowe due diligence na potrzeby przejęć, przygotowanie strategii inwestycyjnych dla instrumentów finansowych oraz zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa. Nasze audyty strategiczne […]

Analizy ekonomiczne i rynkowe

ZNAJOMOŚĆ TRENDÓW RYNKOWYCH, STRUKTURY SEKTORÓW I ZDOLNOŚĆ DO PRZEWIDYWANIA ZMIAN GOSPODARCZYCH TO WARUNEK PODEJMOWANIA SKUTECZNYCH DECYZJI GOSPODARCZYCH ZARÓWNO DLA PRZEDSIĘBIORSTW JAK I PODMIOTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO Dostarczamy usług analitycznych dla przedsiębiorstw, przygotowującym kompleksowe analizy rynków, konkurencji, branż i innych obszarów kluczowych dla rozwoju biznesu. Nasze rozwiązania umożliwiają klientom uzyskanie dogłębnej wiedzy na temat otoczenia rynkowego i […]

Pracownia miejska i regionalna

MIASTA I REGIONY TO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE W JAKIM ŻYJEMY. TO ONE SĄ CENTRUM ROZWOJU GOSPODARCZEGO I MIEJSCEM ŻYCIA. Z TEGO POWODU ROZWÓJ MIAST I REGIONÓW MUSI UWZGLĘDNIAĆ CELE GOSPODARCZE ZWIĄZANE Z ATRAKCYJNOŚCIĄ DLA INWESTORÓW I ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTW Z JEDNEJ STRONY, Z DRUGIEJ ZAŚ CELE ZWIĄZANE Z POPRAWĄ JAKOŚCI ŻYCIA. Jesteśmy dostawcą usług doradczych dla samorządów […]