Ewaluacja RPO WSL 2014-2020

SEENDICO o wpływie RPO WSL 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego

Wyniki badania ewaluacyjnego – zrealizowanego przez SEENDICO oraz ECORYS Polska – dotyczące wpływu RPO WSL 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego oraz osiągnięcie przez Polskę celów Strategii Europa 2020 są obiecujące. Program ten przyczynił się do znaczącego wzrostu PKB województwa śląskiego, pomimo wyzwań związanych z pandemią i konfliktem na Ukrainie. Wydajność pracy w regionie rosła […]

Euro

Euro? Tak, ale sceptycznie i pragmatycznie

Wstępując do Unii Europejskiej 15 lat temu Polska deklarowała, że przyjmie wspólną europejską walutę. Po półtorej dekady wciąż pozostajemy poza strefą euro. Co więcej, debata na temat ewentualnego do niej wejścia nie wygasa, ale rozpala emocje polityków i ekonomistów. Wielu z nich – szczególnie z tzw. ekonomicznego głównego nurtu – argumentowało niedawno, że Polska powinna […]

Brexit - okładka

Konsekwencje Brexit dla polskiej gospodarki

Zapraszamy do lektury książki “Brexit and the Consequences for International Competitiveness”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Palgrave Macmillan. W książce można znaleźć wiele opracowań opisujących  potencjalne konsekwencje Brexit dla rożnych krajów europejskich, w tym rozdział autorstwa partnera zarządzającego SEENDICO prof. M-J. Radło na temat potencjalnych skutków Brexit dla Polski. O książce W książce zawarto analizę wpływu […]

Katowice, Śląsk

Regionalna polityka innowacyjna na Śląsku. Nasze rekomendacje.

Województwo śląskie należy do jednych z najlepiej rozwiniętych oraz innowacyjnych regionów Polski. Pozycja ta w ostatnich latach jednak nieco osłabła. Wynikło to m.in. z relatywnie niższych niż w innych województwach inwestycji czy mniejszej dynamiki wzrostu liczby patentów. Przyspieszenie rozwoju śląskiej gospodarki w dużym stopniu zależeć będzie od kształtu jaki przyjmie przyszła regionalna polityka innowacyjna. Regionalna […]

przemysł maszynowy i motoryzacyjny

Branże przyszłości Śląska: transport oraz przemysł maszynowy regionu

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy realizację projektu pt. Branże przyszłości o potencjale pobudzenia rozwoju technologicznego województwa śląskiego, z uwzględnieniem potencjału innowacyjnego sektorów tradycyjnych – transport oraz przemysł maszynowy regionu dla województwa śląskiego. Badanie przeprowadziliśmy w związku z pracami nad aktualizacją Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020. Głównym celem badania było zdiagnozowanie i […]

Gospostrateg

Partner zarządzający SEENDICO pokieruje projektem Gospostrateg

Miło nam poinformować, że prof. SGH Mariusz-Jan Radło, partner zarządzający SEENDICO pokieruje projektem Gospostrateg – pt. Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny – realizowanym w ramach konsorcjum Mazowsza, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii z Politechniki Warszawskiej. Kluczowy projekt dla […]

SEENDICO o komercjalizacji

SEENDICO o komercjalizacji wyników B+R+I w Polsce w raporcie dla NCBR

W raporcie SEENDICO o komercjalizacji wyników B+R+I proponujemy ujednolicenie definiowania komercjalizacji, wdrożeń i transferu technologii, a także nowe podejście do tworzenia i realizacji programów wsparcia komercjalizacji w Polsce. To tylko kilka z rekomendacji zaprezentowanych przez zespół SEENDICO w wynikach projektu pt. Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja wybranych programów NCBR. Program został […]