Misja

Misją SEENDICO jest wspieranie kadry menedżerskiej w podejmowaniu decyzji i wdrażaniu strategii wzmacniających przewagę konkurencyjną oraz wartość organizacji. Misję tę realizujemy przez wykonywanie analiz rynków i konkurencji, analiz makroekonomicznych i sektorowych oraz konsulting strategiczny. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia naszego zespołu, w skład którego wchodzą eksperci łączący wiedzę teoretyczną ze zdobytym doświadczeniem praktycznym. W sposób […]

O spółce

SEENDICO Doradcy Radło&Wspólnicy sp.j. to dostawca usług konsultingu strategicznego, analiz rynkowych oraz usług doradczych dla miast i samorządów. Od 2009 roku świadczymy kompleksowe rozwiązania w tych trzech obszarach, pomagając naszym klientom w osiąganiu ich celów i sukcesu. W obszarze konsultingu strategicznego oferujemy szeroki zakres usług, takich jak audyty strategiczne, opracowywanie strategii rozwoju, optymalizację procesów oraz […]

Zarząd

 PROF. MARIUSZ-JAN RADŁO Partner zarządzający SEENDICO. Profesor nadzwyczajny nauk ekonomicznych SGH, kierownik Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych w Instytucie Gospodarki Światowej SGH w Warszawie.  Wykładowca akademicki w obszarach fuzji i przejęć oraz zarządzania ryzykiem. Autor wielu publikacji z zakresu ekonomii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Był wicedyrektorem ds. naukowych Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej w Instytucie Badań nad […]