droga matka

Komunikat Spółki

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 11 sierpnia 2017 r. Dorota Ciesielska-Maciągowska zbyła ogół praw i obowiązków w SEENDICO Doradcy sp.j. na rzecz Urszuli Radło. Od tego dnia nowa nazwa Spółki brzmi: SEENDICO Doradcy Radło&Wspólnicy sp.j. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, adres strony WWW, numery telefonów, numer konta, numer NIP i numer REGON.

SEENDICO nadal pozostaje tym samym podmiotem. Zmiana, o której wyżej nie ma wpływu na nasze prawa, zobowiązania, ani projekty realizowane przez Spółkę.

Z poważaniem,

prof. Mariusz-Jan Radło