Polska w Pułapce Średniego Dochodu

Polska w pułapce średniego dochodu?

Zapraszamy do lektury książki „Polska w pułapce średniego dochodu?”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Difin. Jak wskazują jej autorzy – partnerzy zarządzający SEENDICO – Polska przez ostatnie lata postrzegana była jako zielona wyspa wzrostu gospodarczego w pogrążonej kryzysem Europie. Ostatnio jednak tempo wzrostu spadło, a wielu zaczęło wskazywać, że Polska w najbliższych dekadach może wejść w pułapkę średniego dochodu – której istotą jest trwałe obniżenie tempa wzrostu gospodarczego. W jego następstwie kraj, który początkowo odnosił sukcesy ekonomiczne, nigdy nie jest w stanie dorównać krajom wysoko rozwiniętym. Szczególnie alarmujące dla Polski jest to, że pułapka średniego dochodu pojawia się zwykle na etapie rozwoju, który Polska właśnie osiągnęła. Co więcej zarówno struktura gospodarki, jak i instytucje gospodarcze są w Polsce bardzo podobne do tych, które spowodowały, że wiele krajów w tej pułapce utkwiło.

Powyższe obserwacje skłoniły autorów tego opracowania do podjęcia próby udzielenia odpowiedzi na takie pytania, jak:

Czy Polskę czeka wyhamowanie wzrostu gospodarczego typowe dla krajów w pułapce średniego dochodu?

Jakie są czynniki, które powodują, że niektóre kraje nie mogą wydostać się z pułapki średniego dochodu?

Jak kształtować się będzie konkurencyjność polskiej gospodarki?

Co zrobić, by Polska uniknęła wejścia w pułapkę średniego dochodu?

Więcej informacji o publikacji znajduje się na stronie wydawcy.