Pracownia miejska

MIASTA TO MIEJSCE ŻYCIA CORAZ WIĘKSZEJ LICZBY LUDZI I CENTRA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ. ROZWÓJ MIAST MUSI UWZGLĘDNIAĆ CELE GOSPODARCZE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTW Z JEDNEJ STRONY, Z DRUGIEJ ZAŚ CELE ZWIĄZANE Z POPRAWĄ JAKOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE.

Pomagając naszym klientom wykonujemy, m.in.:

  • Analizy aktywności gospodarczej w przestrzeniach miejskich,
  • Analizy pozycji miast w krajowych i międzynarodowych łańcuchach wartości,
  • Analizy polityki lokalowej i planowanie strategii wynajmu lokali,
  • Strategie promocji miast,
  • Strategie poprawy atrakcyjności inwestycyjnej,
  • Strategie rozwoju miast i analizy wspierające ich przygotowanie.