Pracownia miejska i regionalna

MIASTA I REGIONY TO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE W JAKIM ŻYJEMY. TO ONE SĄ CENTRUM ROZWOJU GOSPODARCZEGO I MIEJSCEM ŻYCIA. Z TEGO POWODU ROZWÓJ MIAST I REGIONÓW MUSI UWZGLĘDNIAĆ CELE GOSPODARCZE ZWIĄZANE Z ATRAKCYJNOŚCIĄ DLA INWESTORÓW I ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTW Z JEDNEJ STRONY, Z DRUGIEJ ZAŚ CELE ZWIĄZANE Z POPRAWĄ JAKOŚCI ŻYCIA. Jesteśmy dostawcą usług doradczych dla samorządów […]