Zarząd

 PROF. MARIUSZ-JAN RADŁO

Partner zarządzający SEENDICO. Profesor nadzwyczajny nauk ekonomicznych SGH, kierownik Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych w Instytucie Gospodarki Światowej SGH w Warszawie.  Wykładowca akademicki w obszarach fuzji i przejęć oraz zarządzania ryzykiem. Autor wielu publikacji z zakresu ekonomii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem.

Był wicedyrektorem ds. naukowych Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, kierownik grantów Narodowego Centrum Nauki. Brał udział w wielu projektach z zakresu ekonomii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem.

Realizował projekty doradcze m.in. dla Totalizatora Sportowego, PLL LOT S.A., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Business Software Alliance, Przewozy Regionalne sp. zo.o., Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju, Kancelarii Prezydenta RP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także licznych podmiotów sektora prywatnego.

email: mjradlo(at)seendico.com