Zarząd

PROF. MARIUSZ-JAN RADŁO

Partner zarządzający SEENDICO. Profesor nadzwyczajny nauk ekonomicznych SGH w Warszawie. Jest kierownikiem Zakładu Globalnych Współzależności Gospodarczych w Instytucie Gospodarki Światowej SGH oraz kierownikiem Podyplomowych Studiów Zarządzania Miastem i Polityki Miejskiej SGH.  Wykładowca akademicki w obszarach fuzji i przejęć oraz zarządzania ryzykiem. Autor wielu publikacji z zakresu ekonomii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem.

Był wicedyrektorem ds. naukowych Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, kierownik grantów Narodowego Centrum Nauki. Brał udział w wielu projektach z zakresu ekonomii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem.

Realizował projekty doradcze m.in. dla Totalizatora Sportowego, PLL LOT S.A., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Polchar sp. z o.o. Business Software Alliance, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju, Kancelarii Prezydenta RP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, a także licznych podmiotów sektora prywatnego.

email: mjradlo(at)seendico.com