Konsulting strategiczny

DIAGNOZA SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTWA, PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII DZIAŁANIA TO JEDNO Z KLUCZOWYCH WYZWAŃ PRZED JAKIMI STAJE KADRA ZARZĄDZAJĄCĄ

Pomagając naszym klientom wykonujemy:

  • Audyty strategiczne – kompleksowa lub selektywna oceny realizacji strategii przedsiębiorstw w kontekście uwarunkowań rynkowych oraz ich wewnętrznego potencjału,
  • Due dilligence rynkowe, finansowe, strategiczne – w tym na potrzeby nadzoru właścicielskiego oraz procesów fuzji i przejęć,
  • Ocenę projektów inwestycyjnych i rekomendacje w zakresie polityki inwestycyjnej,
  • Wsparcie dla zarządów przedsiębiorstw w procesie formułowania strategii oraz ich operacjonalizacji,
  • Doradztwo w procesie fuzji i przejęć oraz wykupów menedżerskich,
  • Analizy ryzyka, przygotowywanie map ryzyka i systemów zintegrowanego zarządzania ryzykiem.