Pracownia miejska

MIASTA TO MIEJSCE ŻYCIA CORAZ WIĘKSZEJ LICZBY LUDZI I CENTRA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ. ROZWÓJ MIAST MUSI UWZGLĘDNIAĆ CELE GOSPODARCZE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTW Z JEDNEJ STRONY, Z DRUGIEJ ZAŚ CELE ZWIĄZANE Z POPRAWĄ JAKOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE. Pomagając naszym klientom wykonujemy, m.in.: Analizy aktywności gospodarczej w przestrzeniach miejskich, Analizy pozycji miast w krajowych i międzynarodowych łańcuchach […]