Pracownia miejska i regionalna

MIASTA I REGIONY TO NAJBLIŻSZE OTOCZENIE W JAKIM ŻYJEMY. TO ONE SĄ CENTRUM ROZWOJU GOSPODARCZEGO I MIEJSCEM ŻYCIA. Z TEGO POWODU ROZWÓJ MIAST I REGIONÓW MUSI UWZGLĘDNIAĆ CELE GOSPODARCZE ZWIĄZANE Z ATRAKCYJNOŚCIĄ DLA INWESTORÓW I ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTW Z JEDNEJ STRONY, Z DRUGIEJ ZAŚ CELE ZWIĄZANE Z POPRAWĄ JAKOŚCI ŻYCIA.

Jesteśmy dostawcą usług doradczych dla samorządów regionalnych i miejskich. Specjalizujemy się w opracowywaniu regionalnych strategii innowacji, strategii przyciągania inwestorów i ewaluacji polityk publicznych itp. Opracowujemy spersonalizowane rozwiązania odpowiadające unikalnym wyzwaniom miast i regionów, wspierając ich rozwój i osiąganie celów samorządów. Pomagamy w identyfikacji kluczowych obszarów rozwoju, opracowujemy strategie innowacji, analizujemy konkurencyjność regionu i tworzymy strategie przyciągania inwestorów. Świadczymy również usługi ewaluacji polityk publicznych, dostarczając ocenę skuteczności polityk. Jesteśmy partnerem, który oferuje kompleksowe i dostosowane rozwiązania dla samorządów, wspierając rozwój i tworzenie wartości dla społeczności lokalnych.