Misja

Misją SEENDICO jest wspieranie kadry menedżerskiej w podejmowaniu decyzji i wdrażaniu strategii wzmacniających przewagę konkurencyjną oraz wartość organizacji. Misję tę realizujemy przez wykonywanie analiz rynków i konkurencji, analiz makroekonomicznych i sektorowych oraz konsulting strategiczny.

Korzystamy z wiedzy i doświadczenia naszego zespołu, w skład którego wchodzą eksperci łączący wiedzę teoretyczną ze zdobytym doświadczeniem praktycznym. W sposób elastyczny podchodzimy do potrzeb klientów dążąc do realizacji ich indywidualnych potrzeb.

Działalność analityczną łączymy z usługami konsultingowymi skoncentrowanymi wokół doradztwa w procesie restrukturyzacji, fuzji i przejęć oraz strategii wchodzenia na nowe rynki. Przygotowywane rozwiązania konsultingowe są oparte o najnowszą światową wiedzę oraz dostosowane do specyficznych uwarunkowań warunkujących funkcjonowanie poszczególnych rynków.