Inwestycje zagraniczne spółek giełdowych

Już co czwarta spółka notowana na GPW w Warszawie przyznaje się do posiadania przynajmniej jednej filii lub oddziału za granicą . Z kolei trzy czwarte ze spółek, które już zainwestowały za granicą planuje dalsze inwestycje. Takie wyniki prezentuje opublikowana niedawno książka pt. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw – współautorstwa partnerów zarządzających SEENDICO.

Prezentacja ww. książki była także tematem konferencji naukowej zorganizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie – 19 lutego 2016 roku. Konferencja objęta była patronatem honorowym Ministra Rozwoju, patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Funduszu Ekspansji Zagranicznej TFI BGK, a także patronatem medialnym serwisu Obserwatorfinansowy.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami towarzyszącymi wspomnianej konferencji oraz publikacjami.